OM OSS

Företagets verksamhet startade med en kombinerad tipp- och kranbil som köptes in av en numera pensionerad åkare vid namn Lars Brattlund.

I mitten av 90-talet var den stora kunden Vägverket. Sedan dess har vi breddat kundunderlaget och vi ansvarar numera för ett 50-tal enskilda vägar. Vi levererar allt från ett lass grus till en helt färdig väg.

Vi har också utökat med grävmaskiner som mestadels går på fasta uppdrag. 

               
    

Företagets medarbetare är:

- Stefan Åberg 

- Stig Åberg   
- Filip ÅbergBild föreställande: vagarbete
- Jessica Möller

- Joel Åhlén
- Lars Augustsson

- Stig Jonsson

- Fredrik Ahlström

- Anders Göransson

- Henrik Larsson

- Albin Blom

MÅL & VISION

 

Företagets verksamhet ska präglas av hög säkerhet, lönsamhet, etiskt agerande samt minimal miljöpåverkan.

I våra beslut och processer ska hållbarhetsperspektivet vara integrerat och resultera i nöjda kunder,

nöjda medarbetare samt bidra till att Åbergs uppfattas som en god samhällsaktör. 

Eftersträva ett effektivt och förtroendeskapande samarbete med kunder, leverantörer och andra intressenter.