Om oss

Företagets verksamhet startade med en kombinerad tipp- och kranbil som köptes in av en numera pensionerad åkare vid namn Lars Brattlund.

I mitten av 90-talet var den stora kunden Vägverket. Sedan dess har vi breddat kundunderlaget och vi ansvarar numera för ett 50-tal enskilda vägar. Vi levererar allt från ett lass grus till en helt färdig väg.

Vi har också utökat med grävmaskiner som mestadels går på fasta uppdrag.

Mål & vision

Företagets verksamhet ska präglas av hög säkerhet, lönsamhet, etiskt agerande samt minimal miljöpåverkan. I våra beslut och processer ska hållbarhetsperspektivet vara integrerat och resultera i nöjda kunder, nöjda medarbetare samt bidra till att Åbergs uppfattas som en god samhällsaktör.

Eftersträva ett effektivt och förtroendeskapande samarbete med kunder, leverantörer och andra intressenter.

Företagets medarbetare är:

  • Stefan Åberg

  • Filip Åberg

  • Alva Åberg

  • Stig Åberg

  • Jessica Möller

  • Joel Åhlén

  • Fredrik Ahlström

  • Viktor Cöster

  • Elias Blom

  • Hugo Bengtsson